Köpvillkor

1. Priser

Priserna är angivna i svenska kronor (SEK) och inkluderar 25,00 % moms.
Frakt inom Sverige 69 SEK. Det tillkommer en avgift på 29 SEK vid postförskottsbetalning och fakturabetalning. 
Fraktkostnaden till de övriga nordiska länderna startar på 129 SEK och inkluderar 25 % moms. I frakten ingår fraktkostnad-emballage-expeditionsavgift. Inga övriga skatter eller avgifter tillkommer vid beställning inom Sverige. Vid beställning till Norge tillkommer en tullavgift som köparen betalar i samband med att produkten tullas in i landet. Vi reserverar oss för affärsmässigt motiverade ändringar av priser samt frakt/expeditionskostnader, utan förbehåll.

2. Leveranstid och leveransförsening

Beställningar gjorda via företagets hemsida under helgfria vardagar före kl. 16:00 expedieras som regel samma dag. Leveranstiden är 1-3 arbetsdagar inom Sverige. Vi reserverar oss för att produkten tillfälligt kan vara slut med en längre leveranstid som följd. Vi skickar våra produkter med posten och använder oss av "skicka lätt" och postförskott. För försändelser till utlandet skickas varan med Posten Sverige AB.

3. Beställningsalternativ & betalsätt

Du kan beställa våra produkter på företagets hemsida (http://www.hudroller.se).

4. Betalningsalternativ:

  • Bankkort/Kreditkort Vi accepterar VISA, VISA Elektron och Mastercard och samtliga kortsbetalningar genomförs av Payson. (www.payson.se)
  • Banköverföring Trygg och säker betalning via din internetbank. Betalningen genomförs av Payson. (www.payson.se)
  • Postförskott Du betalar vid uthämtande av ditt paket. Alla varor skickas med Posten Sverige. Avgift 29 kr. (www.posten.se)
  • Faktura Om du väljer att betala med Paysonfaktura så tillkommer en avgift om 29 kr. Betalningsvillkor är 10 dagar och fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress Du anger. För att betala mot Paysonfaktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet.
  • Swish

Om Paysonfaktura

Vi erbjuder betalsättet ”Paysonfaktura” i samarbete med Payson AB.

Betalningsvillkor är 10 dagar och vid fakturaköp tillkommer en avgift om 39 kr. För att kunna beställa mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället.
Vid försenad betalning skickar vi en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 50 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 160 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.

Information om ångerrätt

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för returkostnaden.

Information om pantsättning

Vid betalning med Paysonfaktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till Gothia Financial Group AB.

 

Så här beställer Du: Välj ut de produkter som intresserar Dig och lägg dessa i den virtuella kundvagnen. När Du har handlat klart går Du till den virtuella kassan för att där välja något av ovanstående betalningsalternativ. Fyll därefter i samtliga kunduppgifter tryck därefter "Bekräfta order" för att slutföra Ditt köp. Vid bekräftandet av ordern har Du slutit ett bindande avtal och anses även ha samtyckt till de för köpet gällande köpevillkoren.

5. Icke utlösta försändelser Vi förbehåller oss rätten att debitera dig kostnaderna för frakt, returfrakt, expeditionskostnad etc. Du kommer att bli debiterad med minimiavgift 500: - vid outlösta paket.

När det outlösta paketet blivit returnerat till oss skickar vi ut en faktura á 500: - till e-postadressen som angivits vid beställningen. Fakturan har tio dagars betalningstid. Om fakturan inte betalats inom angiven tidsperiod skickas ärendet vidare till inkasso.

Försändelsen ligger på uthämtningsstället i 10 dagar innan den returneras till oss.

6. Avbeställning I de fall där varan rätteligen avbeställts innan avlämnandet, kommer kund att, trots avbeställningen, debiteras för samtliga kostnader som uppkommer i samband med returen. Om avbeställning görs innan vara utsänts avskrivs fordran.

7. Garanti & reklamation Beställda varor är felfria vid leverans. Skulle Du trots detta få en defekt eller fellevererad vara skall Du kontakta oss och göra en felanmälan så fort Du kan, dock senast inom 14 dagar efter varans mottagande. Vid en retur ska Du skicka tillbaka varan i det skick som den mottogs, tillsammans med en beskrivning på felanmälan, så får Du en felfri, alt. rätt vara, åter. Varan skall vara i oanvänt och oskadat skick (plombering eller skyddsplast får inte vara bruten). Returnera varan tillsammans med ev. följesedel (eller en kopia av denna, både fram och baksida). Fyll i orsaken till returen på ev. följesedels baksida! Eventuell defekt skall, för att kunna göras gällande, ha uppkommit innan risken för varan övergick till köparen (se punkt 9).
Med defekt hos varan avses inte under några omständigheter varans eventuellt utebliva verkan eftersom en sådan förutsatt verkan ej kan garanteras, detta eftersom den mänskliga organismens komplexitet och kundens individuella och biologiska förutsättningar i slutändan är det som avgör samtliga våra produkters verkningsgrad. OBS! Innan Du returnerar en defekt/fellevererad vara skall Du kontakta oss för att få reklamationen godkänd och returportot betalt. Ansvaret för fel i beställd vara är begränsat till vad som framgår av dessa köpevillkor och vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från all ersättning till kund som inte beror på detta begränsade ansvar.

Vi garanterar inte att produkten fungerar för varje individ eftersom att alla har olika förutsättningar.


8. Ångerrätt Full ångerrätt gäller enligt lag i 14 dagar efter det att varan har tagits emot av kund. Återbetalning sker härvid av varans pris, frakten återbetalas ej. Vid de fallen kunden erhållit fri frakt återbetalas varans pris, minus fraktkostnad á 59-89kr. Kunden betalar därutöver returfrakt och retur får inte ske som postförskott eller efterkrav utan ska skickas tillbaka som rekommenderad post. För att returen skall vara giltig måste kunden medsända ordersedel eller kopia på denna, samt inom den angivna ångerfristen informera företaget skriftligt eller via e-post (exempelvis till
info@hudroller.se) att kunden ångrar köpet. Vid ogiltig retur skickas varan återigen ut till kund, varvid ytterligare en returavgift á 99 SEK tillkommer. Om följesedel saknas för retur, bifoga skriftlig information med namn, adress, telefonnummer och vilka varor det avser. Vid retur tilldelas normalt ett tillgodohavande. Ångerrätten är ej tillämpbar vid bruten förpackning.

9. Risken för varan Vi står för transportrisken, d.v.s. risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från oss till Dig. För returer gäller att om du som kund kan visa att varorna returnerats så står vi för risken för att varan skadas eller kommer bort även under återtransporten från Dig till oss.

10. Integritetspolicy När kunden beställer hos oss godkänner denne köpevillkoren och samtycker därmed till att kunds personuppgifter lagras och hanteras av företaget i enlighet med PUL (Personuppgiftslagen) och Datainspektionens föreskrifter. Observera att kreditkortsuppgifter inte lagras. Företaget kommer inte att sälja eller överlämna några uppgifter till tredje part utöver vad som är nödvändigt för fakturaförsäljning och i övrigt tillåtet enligt lag.

11. Åldersgräns Du som kund måste ha fyllt 18 år för att få handla hos oss.


12. Tvister Anser Du att Du inte blivit korrekt behandlad av oss ber vi Dig att skriftligen redogöra för detta till oss. Ange i förekommande fall namn, adress, telefonnummer, ordernummer samt de sakliga grunderna för Dina klagomål. Om vi mot all förmodan inte kan lösa tvisten tillsammans, kontakta Din konsumentvägledare i Din hemkommun. Vi följer konsumentverkets rekommendationer. Vid eventuellt uppkommen rättstvist är relevant svensk lag exklusivt tillämplig på tvisten.

13. Force Majeure Hudroller.se är befriade från påföljder för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Som befriande omständighet anses bl.a. myndigheters åtgärder eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage, olyckshändelse av större omfattning eller därmed likvärdig omständighet som företaget ej kunnat råda över. I force majeure ingår även myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, t.ex. restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud, onormal nedgång i marknaden och liknande.

14. Ansvar för bruk av produkter Hudroller.se ansvarar ej för de följder bruk av de produkter som säljes via företagets hemsida kan leda till. Våra produkter säljs inte i syfte att hela, läka eller ha någon som helst medicinsk effekt utan är avsedda att användas som kompliment av redan fullt friska personer. Vår bruksanvisning är vidare att betrakta som en rekommendation och det är under alla omständigheter upp till kunden att själv förvissa sig om lämpligheten av bruk. Utebliven eller mindre önskad effekt, ansvaras ej för.

Hudroller.se © 2019